A szlovák parlamentnek történelmi lehetősége van arra, hogy kárpótlási mechanizmus létrehozásával igazságot szolgáltasson a kényszersterilizáció áldozatainak – jelentette ki Dunja Mijatovic, a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa hétfőn.

Dunja Mijatovic, a szlovák parlamentnek küldött, valamint az interneten is közzétett levelében üdvözölte, hogy Szlovákia kártérítési mechanizmus formájában igazságot szolgáltatna a kényszersterilizálás áldozatainak, de – mint kiemelte – egy ilyen mechanizmusnak hatékonyan ki kell elégítenie az áldozatok szükségleteit.
Arra hívta fel a figyelmet, hogy a mechanizmus létezésének és a kérelem benyújtása módjának kellő tudatosítása érdekében hasznos lenne egy tájékoztató kampány indítása a kisebbségi nyelveken is, tekintettel a roma áldozatok nagy számára.
Egyebek mellett megjegyezte, hogy a kártérítés jelenleg javasolt összege jelentősen elmarad attól, amelyet az Európa Tanács mellett működő Emberi Jogok Európai Bírósága és a szlovák bíróságok ítélnek meg az áldozatoknak a vonatkozó ügyekben. Kiemelte: egyértelmű szabályokra van szükség a kártérítési eljárások során a bizonyításra vonatkozóan, ideértve az orvosi dokumentációra való túlzott hagyatkozás elkerülését és annak megelőzését, hogy a bizonyítási terhet ne aránytalan mértékben viseljék az áldozatok. Mijatovic továbbá lépéseket javasolt annak érdekében, hogy a kérelmezési eljárás hozzáférhetőbb legyen az áldozatok számára, és hangsúlyozta, hogy a kártérítési kérelmek elbírálásáért felelős hatóságoknak elegendő szakértelemmel és kapacitással kell rendelkezniük e feladat elvégzéséhez.
A biztos hangsúlyozta továbbá az áldozatokkal, valamint az őket támogató civil szervezetekkel való szoros együttműködés fontosságát a jogalkotási folyamat során annak biztosítására, hogy a kártérítési mechanizmus erős, minden értintett számára hozzáférhető és hatékony legyen. Az együttműködés alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy a javasolt törvény megfeleljen az áldozatok szükségleteiknek, és képes legyen igazságot szolgáltatni nekik – tette hozzá az Európa Tanács emberi jogi biztosa.